Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Obowiązek informacyjny

SKLEP.MUZEUM-STARGARD.PL

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych klientów sklepu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez sklep.muzeum-stargard.pl jest Muzeum Archeologiczno-Historyczne z siedzibą przy ul. Rynek Staromiejski 2-4, w Stargardzie (kod pocztowy: 73-110), tel.: 91 577 25 56, adres e-mail: info@muzeum-stargard.pl

2. W Muzeum Archeologiczno-Historycznym wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować drogą elektroniczną poprzez e-mail: iod@data.pl

3. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) Świadczenie usług drogą elektroniczną
b) Realizacja zamówień

Przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanek art. 6 ust. 1 lit. a) DORO:

- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO:

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione z mocy prawa oraz jednostki wykonujące zadania na mocy zawartej umowy z Administratorem tylko w zakresie niezbędnym do realizacji umowy podstawowej.

5. Administrator zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia przez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

6. Administrator zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych przez osoby lub podmioty, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji celów określonych w ust. 3, zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Administratora lub współpracy z Administratorem, jak i po ustaniu stosunku pracy lub współpracy.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do realizacji celów wskazanych w ust. 3 w następujących okresach, tj.:
a) w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Klienta;
b) w przypadku, przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, okres przetwarzania trwa do momentu ustania przedmiotowego interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się Klienta, którego dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
c) w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy (np. prawa podatkowego);
d) okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych.
f) w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych przed cofnięciem zgody ani na podstawę prawna tego przetwarzania.

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO.

10. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy ze sklep.muzeum-stargard.pl jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy i realizacji zamówienia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl